BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
06/08/2022

 

Ngày 6/8/2022, Chi bộ Ban quản lý các dự án thuộc Đảng bộ Công ty CPTM Thái Hưng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Chi bộ Ban quản lý các dự án được thành lập theo Quyết định số 10 - QĐ/ĐU ngày 8/6/2022, có 9 Đảng viên. Trong đó, có 3 đồng chí trong Cấp ủy lâm thời. Các Đảng viên của Chi bộ hiện đang công tác tại Ban quản lý các dự án và Công ty CP Đầu tư Eco Valley Việt Nam.

Tuy là Chi bộ mới được thành lập nhưng trước đó, các đảng viên đều được sinh hoạt và phát triển từ những Chi bộ trực thuộc đảng bộ như: Kinh doanh, Tài chính kế toán, Hành chính - Nhân dự và Logistics. Quá trình hoạt động, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo các cấp, các đảng viên đã luôn đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt qua những khó khăn, trong đó có những thách thức đặt ra từ đại dịch COVID-19. Từ đó, Chi bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Hoạt động của đơn vị luôn được ổn định, đổi mới và phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng được nâng cao; Công tác xây dựng Chi bộ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể được quan tâm đúng mực.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ Ban quản lý các dự án cho thấy, Nhiệm kỳ qua, các đảng viên đều phát huy tốt vai trò theo chức trách, nhiệm vụ được phân công ở các mảng chuyên môn như: Pháp lý; Thi công – Xây lắp; Tài chính – Kế toán; Nhân sự, tiền lương …và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chính trị tại đơn vị. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chi bộ cũng đã nghiêm túc thực hiện việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW của Bộ chính trị, hàng năm, 100% đảng viên đều có nhận xét tốt của cấp ủy địa phương nơi cư trú; 100% đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; việc tổ chức triển khai nội dung công tác Đảng, các thông tin, chỉ thị, nghị quyết được triển khai linh hoạt qua nhóm Zalo, qua đó đã giúp đảng viên nắm bắt kịp thời và triển khai thực hiện hiệu quả.

Từ thực tiễn hoạt động khách quan, trên cơ sở nhìn nhận rõ khuyết điểm, tồn tại, đánh giá nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra, chi bộ Ban quản lý các dự án đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được Chi bộ thống nhất đưa ra là: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể trong sạch vững mạnh”. Các chỉ tiêu chủ yếu cũng đã được đưa ra như: Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 10-15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là 19 điều cấm đảng viên không được làm mà Trung ương đã quy định; Phát triển từ 1-2 đảng viên mới; Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc,…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy Ban quản lý các dự án Khóa I, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí: Phạm Ngọc Nhiệm, Lê Vũ Minh và Trần Nam Thắng. Đồng chí Phạm Ngọc Nhiệm trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ Ban quản lý các dự án.